SIKÇA SORULAN SORULAR
 1. Okullarınızda uygulanan eğitim programları nelerdir?
  Okullarımızda 2002 yılından bu yana aktif eğitim sistemi, çoklu zeka kuramı, high scope yöntemi uygulanmaktadır. 
  Aktif Eğitim: öğrenciye düşünmeyi, öğrenmeyi, sorgulamayı, bilgi kaynaklarına ulaşmayı, neden-sonuç ilişkisi kurmayı öğretmek amacında olan çocuk merkezli bir anlayıştır. Aktif eğitimde öğrenci; öğrenme sırasındaki aktif konumuyla hayatta kendisine gerekli olacak soru sorma, cevap verme, topluluk içinde tartışma, belli bilgiler üzerinde kendi düşüncesini kurabilme becerilerini kazanır. Sistem ekip çalışmasına önem verdiği için ait olma, güç kazanma, sosyalleşme gibi alanlarda da etkilidir. 
  Çoklu Zeka Kuramı: amacı eğitimde bireylerin neler yapabildiklerinden çok neler yapabileceklerinin düşünülmesidir. Zeka; problem çözme kapasitesi ya da değerli bir / birçok kültürel yapı ürününe şekil vermektir. Kuram; bireylerin aynı düşünüş tarzına sahip olmadıklarını ve eğitimin bu farklılıkları dikkate alması üzerine kuruludur. İnsanda var olan 8 zeka türü ;sözel-dilsel zeka, mantıksal-matematiksel zeka, içsel zeka ve doğa zekası olarak gruplanmıştır.  Eğer bireylerin bu zeka bileşenleri tanınabilirse karşılaşacakları sorunları çözmede daha başarılı olacaklardır.
  High Scope Yöntemi: her çocuğun potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlar. Aktif eğitim programına göre düzenlenmiş eğitim ortamlarında çocukların bulundukları değişik gelişim seviyeleri ve öğrenme özelliklerine göre bireysel olarak desteklenmelerini sağlar. 
 2. Okullarınız hangi saatler arasında hizmet vermektedir?
   Okullarımız, sabah 07:00, akşam 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
 3. Okullarınıza hangi yaş grubu çocuklar alınmaktadır?
   Okullarımıza 2 yaşından itibaren öğrenci alınmaktadır. 
  2-3 yaş   ; kreş grubu
  4-5 yaş   ; anaokulu
  6 yaş       ; anasınıfı
  7-12 yaş ; etüt       grubu olarak hizmet verilmektedir.
 4. Okul servisiniz var mıdır?
  Sözleşmemiz gereği okullarımıza öğrencinin geliş gidişinden aile sorumludur. Kendi imkanlarını kullanmayı tercih eden velilerimizin yanında, özel bir servis tercih eden velilerimiz de olmaktadır. Bu nedenle okullarımıza öğrenci taşımacılığı yapan özel servisler bulunmaktadır. İsteğe göre bu servislerden yararlanılabilir.
 5. Okullarınızda sağlık kontrolleri yapılmakta mıdır?
   Okullarımızda her dönem, Eşrefpaşa Hastanesi doktorları tarafından genel sağlık kontrolleri ve diş taraması yapılmaktadır.
 6. Yemek programınız nedir? Yemek listeleri neye göre hazırlanıyor? Velilere ulaştırılması ne şekildedir?
  Gürçeşme Zübeyde Hanım Anaokulu bahçesinde bulunan anaokulları mutfağında; gıda mühendisi ve gıda teknikerimizin denetiminde hijyen koşulları sağlanarak, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyici, günlük ihtiyaçlarını karşılayacak kalori değerleri ve besin öğeleri ( karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral vb.) dikkate alınarak hazırlanan yemek listeleri, her ay fotokopi yoluyla ve internet sayfamız aracılığıyla velilerimize ulaştırılmaktadır. 
 7. Sosyal ve kültürel faaliyetleriniz nelerdir?
  Okullarımızda tüm yıl boyunca belirli gün ve haftalar takvimine bağlı kalınarak çeşitli sosyal aktiviteler düzenlenmektedir. Ayrıca yine her ay tiyatro, okul içi tiyatro, çocuklarımızın sosyal çevrelerini tanıma ve grup ile birlikte hareket etme amacı ile düzenlenen dış mekan gezileri, öğrencilerimizi gözlem yapmaya, araştırmaya, incelemeye, keşfetmeye yönelten fen ve doğa gezileri, öğrenim sürecini somutlaştırmak amacıyla öğrencilerimizle yapılan alan gezileri, müze gezileri, doğal yaşam parkı gezileri, sinema günleri, doğum günleri, yılbaşı günleri ve spor aktivitelerimiz devam etmektedir. Bu geziler çocuklarımızın çevreyi daha yakından gözlemleyerek keşfetmelerini ve yaşamda var olanları özümseyebilmeyi amaçlıyor. Ayrıca okullarımızda Halk Eğitim merkezlerinin yönlendirmiş olduğu öğretmenler eşliğinde halk oyunları, seramik yapımı, beden dilinin doğru ve zamanında kullanılmasını amaçlayan drama dersleri, İngilizce ve jimnastik dersleri ile öğrencilerimizin yeteneklerine uygun ve velilerimizin taleplerine yönelik çeşitli sosyal ve kültürel dersler günlük eğitim programımıza yayılmış olarak verilmektedir. Ayrıca kurum öğretmenimiz tarafından verilen ve zeka gelişiminde en etkili oyunlardan biri olarak kabul edilen satranç ve fotoğrafçılık derslerimizin yanı sıra her sene düzenlenen bir satranç şenliğimiz ve bir fotoğrafçılık kulübümüz mevcuttur.
  Ayrıca her yıl düzenlenen resim sergilerimiz, özgüvenlerini geliştirmek amacıyla yıl sonu, 23 Nisan Çocuk Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterilerimiz yapılmaktadır. Tüm sosyal aktivitelerimiz çocuklarımızın güvenli ve doğru bir eğitim alabilmesi için yaş grupları dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. 
 8. Oyun grubunuz var mı?
   Oyun grubu olarak düzenlenmiş bir programımız yoktur. Okullarımız aylık ve günlük uygulamalarla tam gün ve yarım gün olarak eğitim vermektedir.
 9. Okul-aile-çocuk üçgeninde iletişim nasıl sağlanıyor?
  Okullarımızdaki öğrencilerimizin her türlü özelliği ve ihtiyaçlarıyla ilgili paylaşımlar genellikle velilerimiz ile bireysel görüşmeler ve telefon görüşmeleri yapılarak sağlanmaktadır. Her gün öğrencilerimizin gün içerisindeki okul yaşantısıyla ilgili bilgi içeren günlük raporlar ve yapılan etkinlikler velilerimize iletilmektedir. Her dönem başında okulun felsefesi, programı, aktiviteleri vb. gibi konularda velilerimizi bilgilendirmek adına toplantılar düzenlenmekte ve bu toplantılar ihtiyaç duyulan konularda  dönem içinde tekrarlanmaktadır. Eğitim sistemimizin programına göre düzenlenen aile katılımı etkinlikleri ile ailelerimizin de eğitime dahil edilmesi amaçlanmaktadır. Belirli zamanlarda velilerimizi ilgilendirecek konularda seminerler düzenlenmektedir.
 10. Okullarınızda sadece belediye personeli çocuklarına mı hizmet veriliyor?
   Hayır sadece belediye personeline değil, belediye personeli olmayan ailelerin çocuklarına da hizmet veriliyor.
İşçiler cad. No:130 Kahramanlar İZMİR
Tel: (232) 4646445 pbx
Faks: (232) 4647237
E-posta: info@izelman.com.tr